Arkiv

Rudi Repstad

24. juni 2014

wi fi passord

  • Vi har Trådløst 4G Wifi i bussene
  • Gjelder fast kontrakt kjøring – avtale *
  • Passord  ved bestilling av buss

wi fi bussantenne

  • Teoretisk makshastighet er 9,3 Mbit/s.
  • I praksis vil du oppleve hastigheter mellom ca. 8 Mbit/s og helt ned til 0 Mbit/s når du mister dekning.
  • Dette avhenger bl.a. av dekningsforhold, signalstyrke, tuneller, fjell og avstand til sender, tid på døgnet og hvor mange som er koblet til samme basestasjon.