Corona Info

Vi kjører som normalt igjen

velkommen ombord – telefon 415 61 415

✔️Maxitaxi kjører som vanlig

✔️Taxi kjører som vanlig

✔️Busser kjører som vanlig

Passasjerer som åpenbart ikke er friske, kan bli bedt om å forlate kjøretøyet

Til orientering