Corona Info

HELSEDIREKTORATET: ANBEFALER MUNNBIND FOR PASSASJERER OG SJÅFØREN I TAXI & BUSS

I en oppdatert smittevernveileder for kollektivtransporten presiserer Helsedirektoratet og FHI flere ting.

Blant presiseringene er at skolebarn bør prioriteres i situasjoner der passasjerer må avvises for at kapasiteten ikke skal overskrides.

De har også presisert følgende: 

  • Rådene i veilederen skal også gjelde for turbusser
  • Det er lagt til råd om ventilasjon
  • Det er lagt inn råd om at munnbind bør brukes både av sjåfør og passasjer i taxi & Buss (sjåfører med briller er unntatt bruk av munnbind)
  • Det er presisert at virksomhetene må legge til rette for at avstand kan holdes og eventuelt bruke vakter

Tidligere var det anbefalt at passasjerer i taxi ikke burde sitte i forsetet, og at passasjerer burde bruke munnbind dersom de ikke tilhørte samme husstand eller kohort, men med unntak hvis man hadde kontaktinformasjonen slik at smittesporing i ettertid ville være enkelt.