Corona Info

P.g.a økende Korona & smittetall i Grimstad
Innfører Repstad Turvogn strakstiltak som er med på å hindre ytterligere smitte i kommunen

❌Maxitaxi kjører fra 9 juli > kun personer som er vaksinert/kohort

❌Våre taxier kjører kun personer som er vaksinert (+Nødstilfeller)

❌Busser kjører kun våre faste Kunder, bedrifter, kohorter, fullvaksinerte