Sikkerhet

Sikkerhet for deg

  • Våre busser har sikkerhetseler – godkjente i.h.t fastlagte lover,regler
  • Våre yrkessjåfører har alle sertifikater/fagbrev/kompetansebevis
  • p.g.a corona situasjonen blir våre biler/busser extra desinfisert/vasket