Historie

Rudi Repstad

47 År i bransjen

1976 Grimstad & Omegn Bilruter AS

Bussvasker/Billettør/melkebil/skolebuss/turkjøring/tur/trafikkontor osv…
G.O.B – Grimstad & Omegn Bilruter AS ble solgt til ATS/Aust Agder Trafikkselskap AS
skiftet navn/eierskap til Nettbuss/Peer Gynt Tours

1980/1981 VIP sjåfør – NATO

1986 ATS/Aust Agder Trafikkselskap > Nettbuss/Peer Gynt Tours

sjåfør/Trafikkinspektør/Produktkontrollør/Leder Grimstad Rutebilstasjon etc…
Diverse styreverv i Norsk Rutebilarbeiderforbund
Var med å planlegge/starte opp Sørlandsbussen «Sørlandsexpressen»
Innkjøper i Nor Cargo – Oslo  (6 måneder)

2000 Repstad Turvogn – startet eget firma

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 • 1998 Firma Furumo DA startet opp
 • 1998 Eiendommen Furumo/kjøpes – vårt garasjeanlegg på Bergemoen
 • 1998 Shell – Grimstad Automat ble overtatt av Vårt Firma
 • 1998 Fagbrev «Yrkessjåfør Tunge Kjøretøy»
 • 1998 Løyvekurs for Turvogn & Godsvogn
 • 1999 Løyvedokument – 3 stk Turvognløyver jf. § 7 – 1 stk Godstransportløyve jf,. § 5
 • 1999 Tillatelse for Internasjonal Gods/Persontrafikk/Vegdirektoratet
 • 1999 Bankgaranti vedrørende ansvar ved person-og Godstransport
 • 2000 Repstad Turvogn stiftet (100 % eid av Rudi Repstad f.o.m 2008)
 • 2000 Agentavtaler — Ferjeselskaper/Diverse Hotellkjeder
 • 2000 Buss Mercedes Benz # 1 Vår første turbuss 45 seter
 • 2000 Buss Mercedes Benz Vito # 2 Minibuss/Maxitaxi 9 seter
 • 2001 Limousin Lincoln # 4 kjøpt i Trondheim
 • 2002 Buss Setra # 3 Halvannen dekker 55 seter
 • 2003 Buss Mercedes Bens # 5 Minibuss/Maxitaxi 16 seter
 • 2004 Buss Travego # 6 Vårt nye flaggskip en 4. stjerners 50 seter
 • 2005 Messebussen Volvo # 7 Aust Agder Fylke solgte Bokbussen til Repstad Turvogn
 • 2005 Buss # 8 Ny Tourino buss 5. stjerner – 27 seter
 • 2005/2006 Fast skolekjøring – Grimstad Kommune/Nettbuss
 • 2006 Agentavtale Kyst Link / diverse andre
 • 2007 Buss Mercedes Benz # 9 «High class VIP» – Maxitaxi/Minibuss
 • 2006/2007 Norlandia Hotel > «frokostbuss» sommersesongen 06/07
 • 2007 Anbud/søknad på Lokalkjøring i diverse distrikter prioriteres
 • 2007 Kjøring for Sørlandsexpressen/Konkurrenten Sørlandet/Oslo
 • 2008 Fast kjøring/kontrakt for Sørlandsexpressen Sørlandet/Oslo
 • 2008 Repstad Turvogn > 100% eid av Rudi Repstad
 • 2009/2013 kontraktkjøring diverse mottak/skoler/Firmaèr
 • 2010 Eiendommen Furumo solgt – vårt garasjeanlegg/Shell
 • 2010 RealkompetanseBevis + Vi Feirer 10 år`s jubileum i Repstad Turvogn
 • 2011 Flyttet inn i kontor/garasje/lager/vask på Bergemoen
 • 2013 Vi byttet webleverandør – nytt design på www.turvogn.no
 • 2014 Løyvedokument – 3 nye Turvognløyver jf. § 7                                           Disponerer 6 stk turvognløyve 1 Gods
 • 2015 Vi Feirer 15 år`s jubileum i Repstad Turvogn
 • 2015 YSK 40 timers etterutdanning fullført
 • 2015 Ny sjåfør 20 Mai
 • 2015 Ny Buss Ford # 10 MaxiTaxi/Minibuss
 • 2015 Nytt konsept er under planlegging > vi venter i spenning
 • 2016 Daglig Leder feirer 40 år i bransjen
 • 2016 Kontrakt kjøring transport Stine Sofie Stiftelse
 • 2016 Badebussen – nytt tilbud Juni/Juli
 • 2016 Ny sjåfører på plass – Syvert Helleland
 • 2017 Kontrakt kjøring transport Stine Sofie Stiftelse
 • 2017 Overgang til nytt regnskapsprogram «Fiken»
 • 2017 Vi var først i Grimstad med «Personlig bilskilt» <TURVOGN>
 • 2017 Siste part av tomt/Eiendommen Furumo på Bergemoen solgt
 • 2017 Kjøpt og flytter inn i vårt nye garasjebygg i Østerskogen 88 – Grimstad
 • 2018 Kontrakt kjøring transport Stine Sofie Stiftelse
 • 2019 Kontrakt kjøring transport Stine Sofie Stiftelse
 • 2019 Ny Buss Iveco # 11 (27 Mai)
 • 2020 Ny sjåfør – Tom Arne Karlsen
 • 2020 Vårt Firma feirer 20 år i folkets tjeneste
 • 2020 Kontrakt kjøring transport Stine Sofie Stiftelse
 • 2020 Bygging av kontor/wc/vaskerom/kjøkken i vårt Garasjeanlegg
 • 2021 Kontrakt kjøring transport Stine Sofie Stiftelse
 • 2021 Løyvedokument – 2 nye Drosjeløyver jf. § 7                                                (Disponerer 6 stk turvognløyve. 2 stk Drosjeløyver. 1 Gods)
 • 2021 Oppstart – Ny Taxisentral Grimstad
 • 2021 Ny Taxi Maxus #12   (6 passasjerer, el bil)
 • 2022 Kontrakt kjøring transport Stine Sofie Stiftelse
 • 2023Kontrakt kjøring transport Stine Sofie Stiftelse
 • 2024Kontrakt kjøring transport Stine Sofie Stiftelse

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀