Kjøretøy

Vi har egne Busser & Taxi

i høysesonger etter behov leier vi inn busser av våre samarbeidspartnere

* komfortabel persontransport
* Vi bruker yrkessjåfører med lang erfaring
* Vi kjører busser & taxi som er EU godkjente
* Vi bruker kun merke Verksted
* Vårt Firma har alle løyver/godkjennelser
* Vi innehar Fagbrev i yrket
* Innehaver av kompetansebevis
* 43 år`s erfaring i Buss transport