Avdelinger

Repstad Turvogn driver med transport/turkjøring/Buss/Taxi/maxitaxi/taxi/Gods

konsulenthjelp/sjåfør utleie

Vi har også en data avdeling som drifter diverse Websider

Utleie av Næringslokaler/lager